Edit Content

Hemsida utvecklad och underhålls av:

Mentorskap

Beskrivning av tjänst

Jag erbjuder mentorskap för din organisation om internationaliseringsarbete över en längre överenskommen tid eller coachning för kortare insatser.