Edit Content

Hemsida utvecklad och underhålls av:

Processledning

Beskrivning av tjänst

När din organisation planerar ett utvecklingsarbete eller kanske redan står inför att ansöka om medfinansiering finns det flera steg som är viktiga att tänka på. Utifrån en tydlig målbild blir processen enklare och mer effektiv om allt görs i rätt ordning. Jag ger stöd i relevanta delar.