Edit Content

Hemsida utvecklad och underhålls av:

Rådgivning

Beskrivning av tjänst

Jag erbjuder rådgivning för din organisation, som kan vara en förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller en förvaltning inom utbildning och arbetsmarknad. Det kan till exempel handla om hur internationaliseringsarbetet ska initieras, om medfinansiering för organisations- och kompetensutveckling, att hitta organisationer i andra länder att samarbeta med eller andra praktiska frågeställningar.