Edit Content

Hemsida utvecklad och underhålls av:

Tjänster

Rådgivning i frågor som rör utvecklingsarbete
Mentorskap för projektledare av EU-projek
Fysiska och digitala workshops med tematiska inriktningar
Från behovsinventering till en färdig ansökan
Kapacitetsbyggande i form av fysiska och digitala EU-utbildningar av ledningsgrupper och andra nyckelpersoner
Föreläsningar som är allmänna om EU samt ämnesspecifika